Usługi BHP

EKOL BHP Firma Usługowo Doradcza

EKOL-BHP

Usługi BHP, szkolenia BHP
"EKOL-BHP" Firma Usługowo - Doradcza: www.ekol-bhp.pl, tel. 32 724 08 07, 506 127 827; 42-501 Będzin, ul. Sielecka 63

„EKOL-BHP” Firma Usługowo - Doradcza specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń pracowników oraz świadczeniem kompleksowych usług w zakresie BHP.
Prowadzimy następujące rodzaje szkoleń:

Szkolenia wstępne
- instruktarz ogólny dla wszystkich grup zawodowych.

Szkolenia okresowe BHP wszystkich grup zawodowych
- dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami,
- dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
- dla pracowników administracyjno-biurowych i innych których praca nie wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne,
- dla pracowników inżynieryjno-technicznych.

Szkolenia prowadzimy zarówno u zleceniodawców jak i w siedzibie naszej firmy.
Szkolenia kończą się egzaminem sprawdzającym na podstawie którego wydajemy zaświadczenia zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Organizowane przez nas szkolenia BHP prowadzone są w formie kursów, seminariów, bądź w systemie samokształcenia kierowanego - e-learning.
Do przekazania wiedzy pracownikom, wykorzystujemy prezentacje multimedialne ułatwiające zapamiętywanie i przyswajanie nowych informacji.

W zakresie usług BHP polecamy:

- sporządzanie oceny ryzyka zawodowego uwzględniając środki prewencyjne, ograniczające poziom ryzyka,
- przeprowadzanie przeglądów w zakresie BHP pomieszczeń, stanowisk pracy wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu likwidacji stwierdzonych braków i zagrożeń,
- opracowywanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy z przedstawieniem wniosków profilaktycznych,
- konsultacje w zakresie prawa pracy i przepisów branżowych,
- opracowanie treści przepisów wewnętrznych regulujących zagadnienia warunków pracy w zakresie BHP,
- sporządzanie dokumentacji powypadkowej z wypadków przy pracy (indywidualnych, ciężkich,
śmiertelnych i zbiorowych), wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy, wypadków do i z pracy,
- opracowywanie instrukcji obsługi, BHP, stanowiskowych, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
- prowadzenie rejestru czynników szkodliwych, rakotwórczych, biologicznych oraz kart pomiarowych,
- współdziałanie w reprezentowaniu "Zleceniodawcy" przed Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- pomoc w zakresie współpracy z: lekarzami medycyny pracy, akredytowanymi laboratoriami wykonującymi badania środowiska pracy (czynniki szkodliwe, uciążliwe), firmami zajmującymi się konserwacją oraz doborem podręcznego sprzętu gaśniczego,
- pomoc w doborze i zakupie ochron osobistych i sprzętu p.poż.
Proponujemy kompleksową obsługę firm na zasadzie stałej umowy o wykonywaniu zadań służby bhp w ramach której świadczymy kompleksowe usługi, sprawując nadzór i pełniąc doradztwo nad dziedziną BHP w Państwa firmie.
Ceny ustalamy na podstawie indywidualnego podejścia do klienta.
Aby otrzymać szczegółową, dostosowaną do Państwa indywidualnych potrzeb ofertę prosimy o kontakt telefoniczny.
Zapewniany profesjonalną obsługę klientów przy konkurencyjnych cenach.Informacja od administra